Populäraste
Senaste
Live kalender

Search results: Matematik

No videos found

Styrning och ledning - Matematik

Bakgrund, arbetssätt och utgångspunkter för satsningen på styrning och ledning på matematik, samt målsättningar och arbetsmodellen med arbetande kommunnätverk.

Undervisningsmodell för professions- och kompetensutveckling i matematik f-3 (NCM)

Beskriver de vetenskapliga utgångspunkterna, samt den tankemodell som ligger till grund för undervisnings- och kompetensutvecklingsmodellen.
Mer