Populäraste
Senaste
Live kalender

Search results: Lena Severin

No videos found

Puff_online_handledning_forsakringsmedicin.mp4

Som ett komplement till regionala utbildningsinsatser i klinisk försäkringsmedicin och den handledning som erbjuds under specialiseringstjänstgöring, ST, erbjuder SKL interaktiv handledning online. Innehållet anpassas efter deltagarnas behov. Läs mer på skl.se/forsakringsmedicin

Tre ansvarsområden i rehabiliteringsprocessen - webbutbildning

De tre olika stegen i sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen.

Olika roller i rehabiliteringen - webbutbildning

Webbutbildning om olika roller i rehabiliteringsprocessen.
Mer