Populäraste
Senaste
Live kalender

Search results: Kunskapsstyrning

No videos found

Sofie Alverlind om Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Sofie Alverlind, sakkunnig och processtöd, berättar om den Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, samt lärdomar och erfarenheter från det arbete som gjorts nationellt gemensamt kring införande av nya läkemedel och terapier.

Mats Bojestig om landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Anders Carlqvist om kunskapsstyrning

Masoumeh Rezapour Isfahani om kunskapsstyrning

Claes-Göran Östenson om kunskapsstyrning

För mer information: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/framgangsfaktorer-i-diabetesvarden-inspiration-for-utveckling-av-diabetesvarden.html

Kristina Wikner om kunskapsstyrning

Marie Lawrence om kunskapsstyrning

Marie Lawrence om kunskapsstyrning och Nationella Kvalitetsregister.

Sophia Björk om kunskapsstyrning

Lars Rosengren om kunskapsstyrning

Lars Torsten Larsson om Kunskapsstyrning

Johannes Blom om kunskapsstyrning

Sofia Tullberg om kunskapsstyrning

Sofia Tullberg om kunskapsstyrning och nationella samverkansgrupper

Ann Söderström om kunskapsstyrning

Anders Sylvan om kunskapsstyrning

Mats Bojestig om kunskapsstyrning

Rita Jedlert om kunskapsstyrning

FEV1/FEV6-mätning för screening av KOL

Mer