Populäraste
Senaste
Live kalender

Search results: Kerstin Blom Bokliden

No videos found

Glokala Sverige

Sändning från Studion HG20.
Program 09.00 Registrering och kaffe. 10.00 Välkomna hit! Kerstin Blom Bokliden och Eva Hägglund, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting. 10.05 Att arbeta strategiskt och skapa förutsättningar för en levande stad Stockholms stad har mångårig erfarenhet av att arbeta strategiskt med hållbar stadsutveckling där grönstrukturen är en viktig del. Hur komma man igång? Hur vidmakthåller man det som gjorts? Christina Wikberger, fd projektledare C/O City, Stockholms stad. 10.25 Hur ser verktygen ut för urbana ekosystemtjänster? Hur ser stadens ekosystemtjänster ut? Tim Schnoor, ekolog, fil. dr. Ekologigruppen. 10.55 Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling – så här gör vi! Hur kan en kommun ta ett helhetsansvar? Hur integreras ekosystemtjänster i berörda förvaltningars arbete? Hur skapas en grön vision? Karin Stolt, landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun och Helena Björn, miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun. 11.45 Lunch samt lärande promenad Tim Schnoor, Ekologigruppen, och Doris Grellmann, Boverket, leder promenaden. 13.20 Att skapa förutsättningar för det gröna Planeringen måste se till helheten. Hur skapar vi förutsättningar för det gröna i våra städer och samhällen? Anders Rasmusson, koordinator, Movium. 14.00 Samtal i mindre grupper och fika Reflektion kring vad vi har sett och hört under dagen. Vad är möjligt i min kommun? Hur jobbar vi? 14.45 Återsamling De viktigaste slutsatserna/tankarna från gruppsamtalen. 15.00 Utveckla stadsdelar hållbart Hur kan man som bostadsföretag stärka både den sociala och miljömässiga hållbarheten? Vilket ansvar har man? Karoline Löfstedt, verksamhetsutvecklare, AB Stockholmshem 15.20 Hur kan vi jobba framåt för att skapar goda stadsmiljöer? Hur kan vi skapa mer attraktiva, hälsosamma och klimatanpassade städer och tätorter? Ekosystemtjänsterna och grönska kan hjälpa oss att klara flera av de utmaningar som samhället står inför. Hur kan Boverket och Movium vara ett stöd för kommunerna att komma dit? Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket Harald Klein, koordinator, Movium. 15.50 Sammanfattning av dagen 16.00 Avslutning

Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling

Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling

Program 09.00 Registrering och kaffe. 10.00 Välkomna hit! Kerstin Blom Bokliden och Eva Hägglund, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting. 10.05 Att arbeta strategiskt och skapa förutsättningar för en levande stad Stockholms stad har mångårig erfarenhet av att arbeta strategiskt med hållbar stadsutveckling där grönstrukturen är en viktig del. Hur komma man igång? Hur vidmakthåller man det som gjorts? Christina Wikberger, fd projektledare C/O City, Stockholms stad. 10.25 Hur ser verktygen ut för urbana ekosystemtjänster? Hur ser stadens ekosystemtjänster ut? Tim Schnoor, ekolog, fil. dr. Ekologigruppen. 10.55 Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling – så här gör vi! Hur kan en kommun ta ett helhetsansvar? Hur integreras ekosystemtjänster i berörda förvaltningars arbete? Hur skapas en grön vision? Karin Stolt, landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun och Helena Björn, miljöstrategisk samordnare, Lomma kommun. 11.45 Lunch samt lärande promenad Tim Schnoor, Ekologigruppen, och Doris Grellmann, Boverket, leder promenaden. 13.20 Att skapa förutsättningar för det gröna Planeringen måste se till helheten. Hur skapar vi förutsättningar för det gröna i våra städer och samhällen? Anders Rasmusson, koordinator, Movium. 14.00 Samtal i mindre grupper och fika Reflektion kring vad vi har sett och hört under dagen. Vad är möjligt i min kommun? Hur jobbar vi? 14.45 Återsamling De viktigaste slutsatserna/tankarna från gruppsamtalen. 15.00 Utveckla stadsdelar hållbart Hur kan man som bostadsföretag stärka både den sociala och miljömässiga hållbarheten? Vilket ansvar har man? Karoline Löfstedt, verksamhetsutvecklare, AB Stockholmshem 15.20 Hur kan vi jobba framåt för att skapar goda stadsmiljöer? Hur kan vi skapa mer attraktiva, hälsosamma och klimatanpassade städer och tätorter? Ekosystemtjänsterna och grönska kan hjälpa oss att klara flera av de utmaningar som samhället står inför. Hur kan Boverket och Movium vara ett stöd för kommunerna att komma dit? Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket Harald Klein, koordinator, Movium. 15.50 Sammanfattning av dagen 16.00 Avslutning
Mer