Populäraste
Senaste
Live kalender

Search results: Almedalen 2019

No videos found

Nära vård – så utvecklar vi svensk hälso- och sjukvård

Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till rent praktiskt? Det krävs konstruktiva lösningar när det gäller arbetssätt, lagstiftning och finansiering.

Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan

En bra skola behöver utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det kommunala huvudmannaskapet är en garant för det. Tillsammans med att staten står för ramar på en nationell nivå.

Skarpt läge - hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet?

Värmeböljor och översvämningar. Stormar och bränder. Klimatförändringarnas effekter sker redan här och nu. De drabbar enskilda, organisationer och näringsliv och orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Seminarium i Almedalen, kl 13:30-14:15, måndag 1 juli 2019 I panelen: Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande SKL Maria Gardfjell, vice ordförande miljöutskottet Peter Mohlin, länsråd Gotland
Mer