Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Forskning för socialtjänstens digitalisering

Att möta digitalt hat - Hot och Hat mot förtroende valda

Gymnasiekonferensen 16 oktober

Gymnasiekonferensen 15 oktober

Effektivare inköp med e-handel

Beskriver fördelarna med e-handel i offentlig sektor med fokus på att göra e-beställningar i e-handelssystemet. Filmen kan användas som en introduktion i interna e-handelsutbildningar och för att förändra invanda mönster i organisationen, som frångår riktlinjerna för inköp. Filmen är generellt hållen och därför är det viktigt att ni kompletterar den med information om reglerna för upphandling och ramavtal, samt era egna rutiner för e-handel. Filmen är framtagen av SFTI (Single Face to Industry). SFTI drivs av SKL, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten för att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Roboten i det sociala arbetet

kl.09.00-16.00

Agenda för integration 1 oktober 2018

Webbsändning på temat integration och vad som krävs för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering utifrån SKL:s agenda för integration. Dagens avsnitt fokuserar på kvotflyktingmottagande med inbjudna från Migrationsverket, UNHCR och Ljusdals kommun. Avsnittet inkluderar även information om statens servicecenter, mottagandeutredningen, gymnasielagen och ett kommunreportage från Luleå.

Landstingens informationssäkerhetsarbete - MSB och SKL kommenterar

Den 2 oktober 2018 släppte MSB en rapport om landstingens informationssäkerhetsarbete. I denna webbsändning kommer MSB och SKL diskutera rapporten med särskilt fokus på åtgärdsförslag. Under sändningen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till deltagarna via chat. Medverkande: Carl Önne, MSB Jonas Nilsson, SKL Samtalsledare: Jeanna Thorslund, SKL Johan Nilsson, SKL

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Vuxenutbildningen i Sverige

Programledare: Karin Falck

Nationella Läkemedelslistan *

Webbsändning - Nationella biblioteksstrategin

Kl 09.00-10.00, 23 augusti 2018

Vad är Nationell Läkemedelslista och vad är den inte

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Utbildningsdag om SIP

Program 09.00 – 10.00 Registrering, frukostbuffé 10.00 – 12.00 Information om SIP 12.00 – 13.00 Lunch 13.00 – 14.30 Prova på SIP 14.30 – 15.00 Fika 15.00 – 16.00 Workshops, hur gör vi för att föra kunskaperna vidare?

Den sociala barn- och ungdomsvården 1 oktober 2018

GDPR i vardagen

Inom kort träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. SKL har jobbat aktivt med att försöka stötta våra medlemmar i detta arbete och som en sista insats erbjuder vi en webbsändning där ni kan ställa frågor via chatt till SKL:s jurister. Medverkande: •Anna Åberg, förbundsjurist, SKL •Manólis Nymark, jurist, Inera •Pål Resare, förbundsjurist, SKL •Staffan Wikell, förbundsjurist, SKL •Olof Raab, koordinator, SKL •Emma Patel, kommunikatör, SKL •Johan Nilsson, kommunikatör, SKL Mer information och mallar: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023.html

Lena Micko hälsar förtroendevalda välkomna

SKL:s ordförande Lena Micko hälsar nyvalda och omvalda förtroendevalda välkomna till SKL och till ett spännande uppdrag.
Mer