Play video
Inledning
Nyhetssvepet
Karin Perols, utredare SKL, presenterar senaste nytt på integrationsområdet.
Remiss: regeringens förslag om förlängning av den s.k. tillfälliga lagen
Mia Hemmestad, förbundsjurist SKL, berättar om utkastet till lagrådsremissen som handlar om den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd.
Inslag från SKL i Bryssel
Lotta Dahlerus, utredare SKL, berättar om hennes arbete och de frågor som hon bevakar på i Bryssel.
Filmat inslag från SKL:s Brysselkontor
Marcus Stolte Holmberg, verksamhetsansvarig på SKL:s Brysselkontor, berättar om mervärdet av SKL:s närvaro i Bryssel.
Besök från Valdemarsviks kommun
Djamal Hamaili, integrationssamordnare I Valdemarsviks kommun, berättar bland annat om ett EU-samarbete och integrationsarbetet i kommunen.
Öppen förskola för språk och integration
Emil Larsson, projektkoordinator SKL, och Lotta Andersom Damberg, utredare SKL, berättar om satsningen öppen förskola för språk och integration. Inslaget inkluderar även en film om öppna förskolan i Rågsved.
Fördelningsmodellen för anvisningar av nyanlända
Björn Andersson och Karin Perols, utredare på SKL, berättar om fördelningsmodellen för bosättning och hur det har förändrats under de senaste åren.
Slutrapport: Mötesplats och information
Carina Cannertoft och Sanna Rosén, handläggare på SKL, berättar om slutrapporten för regeringsuppdraget Mötesplats och information.
Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Tillit i styrningen

Erfarenheter från två nätverk och ett utforskande projekt som SKL bedrivit under 2018 redovisas.

Öppet forum – Strukturerad vårdinformation och kunskapsstöd

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Effektivare inköp med e-handel

Beskriver fördelarna med e-handel i offentlig sektor med fokus på att göra e-beställningar i e-handelssystemet. Filmen kan användas som en introduktion i interna e-handelsutbildningar och för att förändra invanda mönster i organisationen, som frångår riktlinjerna för inköp. Filmen är generellt hållen och därför är det viktigt att ni kompletterar den med information om reglerna för upphandling och ramavtal, samt era egna rutiner för e-handel. Filmen är framtagen av SFTI (Single Face to Industry). SFTI drivs av SKL, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten för att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Ekonomirapporten - 17 dec 2018

Inför PPM mätning trycksår 2019

Trycksår - uppdaterat klassifikationssystem. Från och med våren 2019 utökas punktprevalensmätningen för trycksår med två nya kategorier. Ulrika Källman, Södra Älvsborgs Sjukhus och Eva Sving, Region Gävleborg beskriver de två nya kategorierna ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”.

Agenda för integration 26 feb 2019

Mats Bojestig om landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Glokala Sverige

Sändning från Studion HG20.

Fokus ekonomiskt bistånd - att bryta långvarigt biståndsberoende

Presentation PrimärvårdsKvalitet

Presentation PrimärvårdsKvalitet

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Intervjuer med handlingsplanens projektansvariga, projektledare och representant för Skolverket.

Skyldighet att upprätta plan för återgång i arbete

Information om ny skyldighet som träder i kraft från den 1 juli 2018

På Gång inom EU - 5 mars

Arbetstyngdsmätning inom socialtjänsten

Det är inte bara mängden ärenden som påverkar upplevelsen av belastning inom socialtjänsten. Faktorer som typen av ärende, medarbetarens erfarenhet och stödet från den närmsta chefen påverkar också hur arbetssituationen upplevs. Välkomna till den här webbsändningen där bland annat metoder som utvecklats i Göteborg och Jönköping tas upp. Vi tar även upp exempel från Halmstad där arbetstyngdsmätning använts inom funktionshinderområdet.

Den sociala barn- och ungdomsvården 26 feb 2019

Mer