Play video

GDPR och skolan 28 mars 2018

I denna webbsändning förklarar SKL hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att påverka skolan. Medverkande: Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKL. Sändningen börjar med att Johanna Karlén och Matilda Björlingson förklarar hur det nya regelverket kommer att påverka skolan. Avslutningsvis svarar de på frågor som kommit in via chatt. Vissa förtydligande kommer att göras i efterhand samt kommer vi att svara på fler chattfrågor löpande. Detta läggas upp på denna sida: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/dataskyddsforordningenskola.14377.html Under punkt 4 hittar du SKL:s mall för registerförteckning samt en webbsändning som förklarar hur du fyller i mallen: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html

Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Skyldighet att upprätta plan för återgång i arbete

Information om ny skyldighet som träder i kraft från den 1 juli 2018

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Nära vård – så utvecklar vi svensk hälso- och sjukvård

Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till rent praktiskt? Det krävs konstruktiva lösningar när det gäller arbetssätt, lagstiftning och finansiering.

Den sociala barn- och ungdomsvården

Regelbundna webbsändningar med Karin Falck där sakkunniga från SKL berättar om de senaste nyheterna, forskningsrapporterna och trenderna. Även externa gäster från myndigheter, regioner och verksamheter deltar. Målgrupp för sändningarna är alla som är verksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården, även politiker. Om du vill veta mer om innehållet eller tipsa om saker vi borde berätta om, kontakta karin.falck@skl.se

Mats Bojestig om landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Budgetdagen 2019

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Nyttorealisering - Praktiska tips

Därför är den nya dataskyddsförordningen viktig!

Film på 25 sekunder där Vesna Jovic, vd, SKL berättar varför den nya dataskyddsförordningen är så viktig.

Presentation PrimärvårdsKvalitet

Presentation PrimärvårdsKvalitet

Vuxenutbildningen i Sverige

Programledare: Karin Falck

Vård och omsorgsnytt

Kl 16.00-17.00, 22 augusti 2018

Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan

En bra skola behöver utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det kommunala huvudmannaskapet är en garant för det. Tillsammans med att staten står för ramar på en nationell nivå.

Skarpt läge - hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet?

Värmeböljor och översvämningar. Stormar och bränder. Klimatförändringarnas effekter sker redan här och nu. De drabbar enskilda, organisationer och näringsliv och orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Seminarium i Almedalen, kl 13:30-14:15, måndag 1 juli 2019 I panelen: Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande SKL Maria Gardfjell, vice ordförande miljöutskottet Peter Mohlin, länsråd Gotland

Digital kompetensutveckling och digital transformation

Offentliga Rummet, Västerås. Region Västerbotten har under senaste åren arbetat med initiativ och projekt riktade mot såväl kommuner som privata företag förmatt öka den digitala kompetensen och den digitala transformationen. Det har visat sig att det finns fler likheter än skillnader i angreppssätt och metoder, här redovisas erfarenheter och effekter av detta arbete. SKL presenterar kommande insatser i ett digitala kompetenslyft för ledande förtroendevalda och tjänstepersoner. Vi får också ta del av en forskares syn på vad kommuner och regioner behöver tänka på i arbetet med en ökad digitalisering. Panelsamtal, reflexioner, erfarenheter och handfasta tips om digital kompetens och transformation av verksamheter. Möt Region Västerbotten, forskare och SKL. Medverkande: Anders Nordh, SKL Elin Wihlborg, Linköpings Universitet Lars Eriksson, Region Västerbotten Magnus Rudehäll, Region Västerbotten

Agenda för integration 25 april 2019

Öppet forum om Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och Vården i siffror

Varmt välkomna till Öppet forum i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Denna gång är temat upplägget för Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och områdesrapporter i Vården i siffror – verktyg för att förbättra hälso- och sjukvård.

Öppen förskola i Stockholm - vägen till integration

Öppna förskolan i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm fokuserar på kvinnor från andra länder för att bryta deras isolering och underlätta deras integration.
Mer