Play video
Introduktion - Karin Falck
Karin Falck introducerar programmet för dagens sändning.
Senaste nytt om gymnasielagen - Mia Hemmestad
Mia Hemmestad, förbundsjurist på SKL, ger en ger en summering av information från gårdagens konferens om den s.k. gymnasielagen.
Extra tjänster - Oscar Svensson
Oscar Svensson, SKL, berättar om extra tjänster som är en subventionerad tjänst inom offentlig verksamhet.
Nyhet om arbetsförmedlingens närvaro lokalt
Björn Anderson, SKL, berättar om en kommande rapport om arbetsförmedlingens närvaro lokalt i kommunerna. Han berättar också om ett digitalt språkverktyg utvecklat av Malmö stads vuxenutbildning.
Språkombud på arbetsplatser
Kerstin Sjösvärd, Projektledare språkutveckling från föreningen vård- och omsorgscollege berättar om språkombud på arbetsplatser och vad det innebär.
Vad händer i EU på migrationsområdet?
Lotta Dahlerus, SKL, berättar om hennes kommande uppdrag på SKLs kontor i Bryssel och vad som händer på migrationsområdet i i EU.
Filmat inslag från Mechelen i Belgien
Det filmade inslaget från Mechelen handlar om hur de jobbar på ett innovativt vis med integration i bostadsområden. Filmen är på engelska.
Eftersnack om Mechelen
Ove Ledin, SKL, ger en inramning av det filmade inslaget från Mechelen.

Agenda för integration 27 november 2018

Webbsändning på temat integration och vad som krävs för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering utifrån SKL:s agenda för integration. I dagens avsnitt pratar vi exempelvis om språkombud på arbetsplatser, extratjänster och senaste nytt om gymnasielagen. Vi får också se ett filmat inslag från Mechelen och information om vad som händer i EU på migrationsområdet.

Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Ordnat införande av digitala produkter och tjänster

Ekonomirapporten - 17 dec 2018

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Skyldighet att upprätta plan för återgång i arbete

Information om ny skyldighet som träder i kraft från den 1 juli 2018

Inför PPM mätning trycksår 2019

Trycksår - uppdaterat klassifikationssystem. Från och med våren 2019 utökas punktprevalensmätningen för trycksår med två nya kategorier. Ulrika Källman, Södra Älvsborgs Sjukhus och Eva Sving, Region Gävleborg beskriver de två nya kategorierna ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”.

Lena Micko hälsar förtroendevalda välkomna

SKL:s ordförande Lena Micko hälsar nyvalda och omvalda förtroendevalda välkomna till SKL och till ett spännande uppdrag.

Koordinering på klinik - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorer finns både på kliniker och i primärvården. Uppdraget är detsamma, men koordineringen på klinik skiljer sig delvis från koordineringen i primärvården. I den här filmen berättar rehabiliteringskoordinatorer från klinik om hur de arbetar med patienter som ibland har långa vårdtider, och om att koordinering på klinik ofta kräver mer specialisering inom klinikens område.

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Effektivare inköp med e-handel

Beskriver fördelarna med e-handel i offentlig sektor med fokus på att göra e-beställningar i e-handelssystemet. Filmen kan användas som en introduktion i interna e-handelsutbildningar och för att förändra invanda mönster i organisationen, som frångår riktlinjerna för inköp. Filmen är generellt hållen och därför är det viktigt att ni kompletterar den med information om reglerna för upphandling och ramavtal, samt era egna rutiner för e-handel. Filmen är framtagen av SFTI (Single Face to Industry). SFTI drivs av SKL, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten för att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Därför är den nya dataskyddsförordningen viktig!

Film på 25 sekunder där Vesna Jovic, vd, SKL berättar varför den nya dataskyddsförordningen är så viktig.

Konferens, Öppen förskola för språk och integration

GDPR och skolan 28 mars 2018

I denna webbsändning förklarar SKL hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att påverka skolan. Medverkande: Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKL. Sändningen börjar med att Johanna Karlén och Matilda Björlingson förklarar hur det nya regelverket kommer att påverka skolan. Avslutningsvis svarar de på frågor som kommit in via chatt. Vissa förtydligande kommer att göras i efterhand samt kommer vi att svara på fler chattfrågor löpande. Detta läggas upp på denna sida: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/dataskyddsforordningenskola.14377.html Under punkt 4 hittar du SKL:s mall för registerförteckning samt en webbsändning som förklarar hur du fyller i mallen: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html

Mats Bojestig om landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Nytt i god revisionssed 2018

En kort introduktion till god revisionssed i kommunal verksamhet 2018, som fastställdes i oktober för mandatperioden 2019-2022. Den har utvecklade avsnitt om revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt grunderna för revisorernas kritik med mera. God revisionssed 2018 innehåller också vissa nyheter om revisorernas arbetssätt och förhållningssätt. Det är Revisionsdelegationen inom SKL som beslutar om revidering av god revisionssed vart fjärde år.

Individuellt stöd till patienten - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll som individuellt stöd till patienten. Du får se hur ett kartläggningssamtal kan gå till. Rehabiliteringskoordinatorer inom primärvård och sjukhus berättar om vikten av ett stödjande förhållningssätt till patienterna och att anpassa stödet efter patientens behov.

Alla vinner - Om huvudmännens klagomålshantering

Dokumentation från konferensen om huvudmännens klagomålshantering som anordnades av SKL och Friskolornas riksförbund hösten 2018. Skolinspektionen och företrädare för kommunala och enskilda huvudmän och verksamheter delade med sig av sina erfarenheter och tips.

Nyttorealisering - Praktiska tips

Kommunens Kvalitet i Korthet – Uppstart

Program för Kommunens Kvalitet i Korthet – Uppstart 6/9 2018, ”Nya” KKiK – förändringsresan fortsätter, KKiK-mätning 2018, Du som projektledare, Jämställdhet och KKiK.
Mer