Play video
Introduktion - Karin Falck
Karin Falck introducerar programmet för dagens sändning.
Senaste nytt om gymnasielagen - Mia Hemmestad
Mia Hemmestad, förbundsjurist på SKL, ger en ger en summering av information från gårdagens konferens om den s.k. gymnasielagen.
Extra tjänster - Oscar Svensson
Oscar Svensson, SKL, berättar om extra tjänster som är en subventionerad tjänst inom offentlig verksamhet.
Nyhet om arbetsförmedlingens närvaro lokalt
Björn Anderson, SKL, berättar om en kommande rapport om arbetsförmedlingens närvaro lokalt i kommunerna. Han berättar också om ett digitalt språkverktyg utvecklat av Malmö stads vuxenutbildning.
Språkombud på arbetsplatser
Kerstin Sjösvärd, Projektledare språkutveckling från föreningen vård- och omsorgscollege berättar om språkombud på arbetsplatser och vad det innebär.
Vad händer i EU på migrationsområdet?
Lotta Dahlerus, SKL, berättar om hennes kommande uppdrag på SKLs kontor i Bryssel och vad som händer på migrationsområdet i i EU.
Filmat inslag från Mechelen i Belgien
Det filmade inslaget från Mechelen handlar om hur de jobbar på ett innovativt vis med integration i bostadsområden. Filmen är på engelska.
Eftersnack om Mechelen
Ove Ledin, SKL, ger en inramning av det filmade inslaget från Mechelen.

Agenda för integration 27 november 2018

Webbsändning på temat integration och vad som krävs för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering utifrån SKL:s agenda för integration. I dagens avsnitt pratar vi exempelvis om språkombud på arbetsplatser, extratjänster och senaste nytt om gymnasielagen. Vi får också se ett filmat inslag från Mechelen och information om vad som händer i EU på migrationsområdet.

Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Tillit i styrningen

Erfarenheter från två nätverk och ett utforskande projekt som SKL bedrivit under 2018 redovisas.

Öppet forum – Strukturerad vårdinformation och kunskapsstöd

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Effektivare inköp med e-handel

Beskriver fördelarna med e-handel i offentlig sektor med fokus på att göra e-beställningar i e-handelssystemet. Filmen kan användas som en introduktion i interna e-handelsutbildningar och för att förändra invanda mönster i organisationen, som frångår riktlinjerna för inköp. Filmen är generellt hållen och därför är det viktigt att ni kompletterar den med information om reglerna för upphandling och ramavtal, samt era egna rutiner för e-handel. Filmen är framtagen av SFTI (Single Face to Industry). SFTI drivs av SKL, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten för att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Ekonomirapporten - 17 dec 2018

Inför PPM mätning trycksår 2019

Trycksår - uppdaterat klassifikationssystem. Från och med våren 2019 utökas punktprevalensmätningen för trycksår med två nya kategorier. Ulrika Källman, Södra Älvsborgs Sjukhus och Eva Sving, Region Gävleborg beskriver de två nya kategorierna ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”.

Agenda för integration 26 feb 2019

Mats Bojestig om landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Glokala Sverige

Sändning från Studion HG20.

Fokus ekonomiskt bistånd - att bryta långvarigt biståndsberoende

Presentation PrimärvårdsKvalitet

Presentation PrimärvårdsKvalitet

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Intervjuer med handlingsplanens projektansvariga, projektledare och representant för Skolverket.

Skyldighet att upprätta plan för återgång i arbete

Information om ny skyldighet som träder i kraft från den 1 juli 2018

På Gång inom EU - 5 mars

Arbetstyngdsmätning inom socialtjänsten

Det är inte bara mängden ärenden som påverkar upplevelsen av belastning inom socialtjänsten. Faktorer som typen av ärende, medarbetarens erfarenhet och stödet från den närmsta chefen påverkar också hur arbetssituationen upplevs. Välkomna till den här webbsändningen där bland annat metoder som utvecklats i Göteborg och Jönköping tas upp. Vi tar även upp exempel från Halmstad där arbetstyngdsmätning använts inom funktionshinderområdet.

Den sociala barn- och ungdomsvården 26 feb 2019

Mer