Play video
Turn Off Autoplay

Teckentolkat seminarium 3: Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden

Måndag 2 juli kl 15.00-15.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 Rekryteringsbehovet i välfärden är betydande samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Det är en stor utmaning, men det finns mycket kommuner, landsting och regioner kan göra för att möta detta. Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler går från deltid till heltid och att fler jobbar längre så kan rekryteringsbehovet minskas med 180 000 personer de kommande tio åren. Vad behöver olika aktörer bidra med för att klara välfärdens kompetensutmaning? Vad behövs för att fler medarbetare i välfärden ska arbeta heltid? Vad krävs för att fler ska förlänga arbetslivet med ett par år? Hur kan fler komma snabbare in på arbetsmarknaden

Most popular
Most recent
Live calendar

No videos found

GDPR i vardagen

Inom kort träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. SKL har jobbat aktivt med att försöka stötta våra medlemmar i detta arbete och som en sista insats erbjuder vi en webbsändning där ni kan ställa frågor via chatt till SKL:s jurister. Medverkande: •Anna Åberg, förbundsjurist, SKL •Manólis Nymark, jurist, Inera •Pål Resare, förbundsjurist, SKL •Staffan Wikell, förbundsjurist, SKL •Olof Raab, koordinator, SKL •Emma Patel, kommunikatör, SKL •Johan Nilsson, kommunikatör, SKL Mer information och mallar: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023.html

Seminarium 3 - Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden

Måndag 2 juli kl 15.00-15.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 Rekryteringsbehovet i välfärden är betydande samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Det är en stor utmaning, men det finns mycket kommuner, landsting och regioner kan göra för att möta detta. Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler går från deltid till heltid och att fler jobbar längre så kan rekryteringsbehovet minskas med 180 000 personer de kommande tio åren. Vad behöver olika aktörer bidra med för att klara välfärdens kompetensutmaning? Vad behövs för att fler medarbetare i välfärden ska arbeta heltid? Vad krävs för att fler ska förlänga arbetslivet med ett par år? Hur kan fler komma snabbare in på arbetsmarknaden

Seminarium 1- Rätt använd kompetens lyfter vården

Måndag 2 juli kl 13.00-13.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 I takt med att befolkningen växer, framför allt bland barn och äldre, så ökar också kraven på välfärdstjänster inom hälso- och sjukvården. Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer att vara viktigt för att säkra kvaliteten i vården framåt. Hur kan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården öka samarbetet? Vad innebär rätt använd kompetens för patienter och anhöriga? Hur kan ny teknik och digitala hjälpmedel utveckla vården? SKL presenterar en ny rapport om vikten av att använda medarbetarnas kompetens rätt i hälso- och sjukvården.

Seminarium 2 - Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande

Måndag 2 juli kl 14.00-14.45, Bryggarsalen, Mellangatan 54 Digitaliseringen av skolan handlar om mer än mobiltelefoner i klassrummet eller inköp av nya datorer. Väl integrerad i undervisning och pedagogik kan digitalisering fungera som motivation och hävstång för lärande och på så sätt leda till bättre elevresultat. Hur kan tekniken integreras i pedagogiken och stimulera lärande? På vilket sätt kan digitalisering användas för att möta lärarbristen och ge en likvärdig undervisning för alla elever? Hur kan vi öka den digitala kompetensen för alla i skolan?

Webbsändning - Agenda för integration 28 maj kl 13:30-14:30

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Sofie Alverlind om Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Sofie Alverlind, sakkunnig och processtöd, berättar om den Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik, samt lärdomar och erfarenheter från det arbete som gjorts nationellt gemensamt kring införande av nya läkemedel och terapier.

Tre ansvarsområden i rehabiliteringsprocessen - webbutbildning

De tre olika stegen i sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen.

Olika roller i rehabiliteringen - webbutbildning

Webbutbildning om olika roller i rehabiliteringsprocessen.

Sätt ljus på natten introduktion.mp4

Extern samverkan - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll i den externa samverkan, med fokus på samverkan med arbetsgivare. Du får bland annat se hur rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell samverkar med patienten, patientens arbetsgivare och håller ett trepartsmöte.

Särskild AGS-KL förmån

Webbsändning om särskild AGS-KL förmån

Mottagandeutredningen

NIS - Sektor Hälso- och sjukvård

NIS - Metodstöd

Sveriges viktigaste chefsjobb - Annika Härenstam

Annika Härenstam är professor emerita i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och är även verksam vid Stockholms universitet. Annika har tittat mycket på organisering, arbetsmiljö och jämställdhet.

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder - Inledningstal och panelsamtal

Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrids nationella konferens 2018, 29-30 maj på Folkets hus i Stockholm. Inledningstal barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren, Panelsamtal: 20 år efter kvinnofridspropositionen – vad har hänt och var står vi nu?

NIS - Introduktion

More