Play video

Effektivare inköp med e-handel

Beskriver fördelarna med e-handel i offentlig sektor med fokus på att göra e-beställningar i e-handelssystemet. Filmen kan användas som en introduktion i interna e-handelsutbildningar och för att förändra invanda mönster i organisationen, som frångår riktlinjerna för inköp. Filmen är generellt hållen och därför är det viktigt att ni kompletterar den med information om reglerna för upphandling och ramavtal, samt era egna rutiner för e-handel. Filmen är framtagen av SFTI (Single Face to Industry). SFTI drivs av SKL, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten för att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Digital kompetensutveckling - om digital delaktighet

Offentliga Rummet, Västerås Medverkande: Sara Hansson, Projektledare digitalisering, Socialförvaltningen Rättviks kommun Gunilla Klingh, Verksamhetschef, Socialförvaltningen Rättviks kommun Britta Sandblom, Verkställande tjänsteperson, Föreningen sambruk Terese Raymond, Nationell koordinator för Digidelnätverket Samtalsledare: Anders Nordh, SKL

Digital kompetensutveckling - När blir digitaliseringen av kommunala tjänster lönsamma

Offentliga Rummet, Västerås.

Budgetdagen 2019

Ekonomirapporten 13 maj 2019

Digital kompetensutveckling och digital transformation

Offentliga Rummet, Västerås. Region Västerbotten har under senaste åren arbetat med initiativ och projekt riktade mot såväl kommuner som privata företag förmatt öka den digitala kompetensen och den digitala transformationen. Det har visat sig att det finns fler likheter än skillnader i angreppssätt och metoder, här redovisas erfarenheter och effekter av detta arbete. SKL presenterar kommande insatser i ett digitala kompetenslyft för ledande förtroendevalda och tjänstepersoner. Vi får också ta del av en forskares syn på vad kommuner och regioner behöver tänka på i arbetet med en ökad digitalisering. Panelsamtal, reflexioner, erfarenheter och handfasta tips om digital kompetens och transformation av verksamheter. Möt Region Västerbotten, forskare och SKL. Medverkande: Anders Nordh, SKL Elin Wihlborg, Linköpings Universitet Lars Eriksson, Region Västerbotten Magnus Rudehäll, Region Västerbotten

Tillgänglig video

Den sociala barn- och ungdomsvården

Regelbundna webbsändningar med Karin Falck där sakkunniga från SKL berättar om de senaste nyheterna, forskningsrapporterna och trenderna. Även externa gäster från myndigheter, regioner och verksamheter deltar. Målgrupp för sändningarna är alla som är verksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården, även politiker. Om du vill veta mer om innehållet eller tipsa om saker vi borde berätta om, kontakta karin.falck@skl.se

Mats Bojestig om landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Överenskommelsen för standardiserade vårdförlopp

Mats Bojestig, om överenskommelsen om standardiserade vårdförlopp och hur det hänger ihop med kunskapsstyrning

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor

Sakkunniga från SKL berättar om de senaste nyheterna, forskningsrapporterna och trenderna. Även externa gäster från akademin, myndigheter, regioner och frivilligorganisationer deltar. Målgrupp för sändningarna är alla som är verksamma inom äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor, även politiker. Om du vill veta mer om innehållet eller tipsa om saker vi borde berätta om, kontakta karin.falck@skl.se

GDPR och skolan 28 mars 2018

I denna webbsändning förklarar SKL hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att påverka skolan. Medverkande: Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKL. Sändningen börjar med att Johanna Karlén och Matilda Björlingson förklarar hur det nya regelverket kommer att påverka skolan. Avslutningsvis svarar de på frågor som kommit in via chatt. Vissa förtydligande kommer att göras i efterhand samt kommer vi att svara på fler chattfrågor löpande. Detta läggas upp på denna sida: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/dataskyddsforordningenskola.14377.html Under punkt 4 hittar du SKL:s mall för registerförteckning samt en webbsändning som förklarar hur du fyller i mallen: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html

Skyldighet att upprätta plan för återgång i arbete

Information om ny skyldighet som träder i kraft från den 1 juli 2018

Därför är den nya dataskyddsförordningen viktig!

Film på 25 sekunder där Vesna Jovic, vd, SKL berättar varför den nya dataskyddsförordningen är så viktig.

Individuellt stöd till patienten - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll som individuellt stöd till patienten. Du får se hur ett kartläggningssamtal kan gå till. Rehabiliteringskoordinatorer inom primärvård och sjukhus berättar om vikten av ett stödjande förhållningssätt till patienterna och att anpassa stödet efter patientens behov.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Intervjuer med handlingsplanens projektansvariga, projektledare och representant för Skolverket.
Mer