Play video
Hej och välkomna
Karin Flack presenterar dagens program
Medborgardialog - SKL
Nils Munthe, handläggare på SKL, berättar om medborgardialog. Det handlar bland annat om hur vi ska leva tillsammans, hur vi ska prioritera våra resurser och lösa motsättningar mellan intressen.
Spaning inför 2019 - SKL
Karin Perols, utredare SKL, ger en bild av vad som händer och vad vi har span på under 2019. Det handlar bland annat om regeringspartiernas överenskommelse och kopplingarna till mottagande och etablering.
Hejsvenska - Språkverktyg utvecklat av Malmö stad
Annika Hansen och Malin Hoff, sfi-lärare från Malmö stad, berättar Hejsvenska som är ett språkverktyg. Programmet är fritt och tillgänglig för alla att använda och det finns både på hemsida och i app-form.
Lokalisering av arbetsförmedlingens kontor - SKL
Björn Andersson, utredare SKL, berättar om kartläggningen av arbetsförmedlingens kontor och hur närvaron ser ut i landet.
Hälsofrämjande etablering
Carina Cannertoft, handläggare SKL, berättar om projektet Hälsofrämjande etablering. Vi får även se ett filmat inslag från verksamheten i Växjö.
Barnets bästa vid återvändande
Vi får se ett filmat inslag om projektet från en koordinatorträff. I studion har vi besök från Ove Ledin, handläggare SKL, som berättar mer om projektet Barnets bästa vid återvändande.
Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Handla klimat- och miljsösmart

Därför är den nya dataskyddsförordningen viktig!

Film på 25 sekunder där Vesna Jovic, vd, SKL berättar varför den nya dataskyddsförordningen är så viktig.

Informationssäkerhetsenkät 2019

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan Inera AB.mp4

Webbsändning om språk och integration för föräldralediga

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Intervjuer med handlingsplanens projektansvariga, projektledare och representant för Skolverket.

Budget Inera AB.mp4

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Skyldighet att upprätta plan för återgång i arbete

Information om ny skyldighet som träder i kraft från den 1 juli 2018

Om Ineras kommunsatsning.mp4

Nationella läkemedelslistan och kommunerna

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Presentation PrimärvårdsKvalitet

Presentation PrimärvårdsKvalitet
10.00 – 10.15 Inledning, om nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting 10.15 – 11.45 Vårdsamordnare i Västra Götalandsregionen Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Det är också grunden i funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen. I dagsläget är ca 110 vårdcentraler aktiva i utvecklingsarbetet med funktionen vårdsamordnare. Christina Möller (regionutvecklare) och Christina Ramnfors (projektledare), Västra Götalandsregionen 11.45 – 12.45 LUNCH 12.45 – 14.00 Integrerad beteendehälsa (IBH) Arbetet i primärvården utmärks av hög tillgänglighet, stegvis vård och samarbete mellan olika professioner. Integrerad beteendehälsa är inte i första hand en behandlingsmetod, utan en organisatorisk förändring av vårdcentralens arbete med syfte att kunna ge bättre vård till fler patienter. Jan Bylund, leg psykoterapeut på Sävja vårdcentral i Uppsala, utbildare i integrerad beteendehälsa, samt Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare Kronoberg 14.00 – 14.30 Fikapaus 14.30 – 15.30 Transdiagnostisk gruppbehandling – fördelar och utmaningar Om värdet av transdiagnostisk gruppbehandling med digitalt stöd, för den enskilde behandlaren, patienterna och verksamheten i stort. Maria Lalos, leg psykolog under specialisering i klinisk psykologi 15.30 – 16.00 Summering av dagen Hur delar jag med mig av ny kunskap till mina kollegor på hemmaplan? Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting

Webbsändning-Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Webbsändning-Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

10.00 – 10.15 Inledning, om nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting 10.15 – 11.45 Vårdsamordnare i Västra Götalandsregionen Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Det är också grunden i funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården i Västra Götalandsregionen. I dagsläget är ca 110 vårdcentraler aktiva i utvecklingsarbetet med funktionen vårdsamordnare. Christina Möller (regionutvecklare) och Christina Ramnfors (projektledare), Västra Götalandsregionen 11.45 – 12.45 LUNCH 12.45 – 14.00 Integrerad beteendehälsa (IBH) Arbetet i primärvården utmärks av hög tillgänglighet, stegvis vård och samarbete mellan olika professioner. Integrerad beteendehälsa är inte i första hand en behandlingsmetod, utan en organisatorisk förändring av vårdcentralens arbete med syfte att kunna ge bättre vård till fler patienter. Jan Bylund, leg psykoterapeut på Sävja vårdcentral i Uppsala, utbildare i integrerad beteendehälsa, samt Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare Kronoberg 14.00 – 14.30 Fikapaus 14.30 – 15.30 Transdiagnostisk gruppbehandling – fördelar och utmaningar Om värdet av transdiagnostisk gruppbehandling med digitalt stöd, för den enskilde behandlaren, patienterna och verksamheten i stort. Maria Lalos, leg psykolog under specialisering i klinisk psykologi 15.30 – 16.00 Summering av dagen Hur delar jag med mig av ny kunskap till mina kollegor på hemmaplan? Henrik Tunér, Sveriges Kommuner och Landsting

Vuxenutbildningen i Sverige

Programledare: Karin Falck

Individuellt stöd till patienten - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll som individuellt stöd till patienten. Du får se hur ett kartläggningssamtal kan gå till. Rehabiliteringskoordinatorer inom primärvård och sjukhus berättar om vikten av ett stödjande förhållningssätt till patienterna och att anpassa stödet efter patientens behov.

Öppet forum om Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och Vården i siffror

Varmt välkomna till Öppet forum i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Denna gång är temat upplägget för Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och områdesrapporter i Vården i siffror – verktyg för att förbättra hälso- och sjukvård.
Mer