Play video

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Skolriksdag 2019 - Hej svenska - Digitalt stöd för sfi

Medverkande: Annika Hansen och Malin Hoff, Malmö stad. Ett av tre lunchseminarier, måndag 6 maj, kl 12:00-13:15.

Den sociala barn- och ungdomsvården

Regelbundna webbsändningar med Karin Falck där sakkunniga från SKL berättar om de senaste nyheterna, forskningsrapporterna och trenderna. Även externa gäster från myndigheter, regioner och verksamheter deltar. Målgrupp för sändningarna är alla som är verksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården, även politiker. Om du vill veta mer om innehållet eller tipsa om saker vi borde berätta om, kontakta karin.falck@skl.se

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Individuellt stöd till patienten - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll som individuellt stöd till patienten. Du får se hur ett kartläggningssamtal kan gå till. Rehabiliteringskoordinatorer inom primärvård och sjukhus berättar om vikten av ett stödjande förhållningssätt till patienterna och att anpassa stödet efter patientens behov.

Mats Bojestig om landsting och regioners system för kunskapsstyrning

GDPR och skolan 28 mars 2018

I denna webbsändning förklarar SKL hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att påverka skolan. Medverkande: Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKL. Sändningen börjar med att Johanna Karlén och Matilda Björlingson förklarar hur det nya regelverket kommer att påverka skolan. Avslutningsvis svarar de på frågor som kommit in via chatt. Vissa förtydligande kommer att göras i efterhand samt kommer vi att svara på fler chattfrågor löpande. Detta läggas upp på denna sida: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/dataskyddsforordningenskola.14377.html Under punkt 4 hittar du SKL:s mall för registerförteckning samt en webbsändning som förklarar hur du fyller i mallen: https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html

Undervisningsmodell för professions- och kompetensutveckling i matematik f-3 (NCM)

Beskriver de vetenskapliga utgångspunkterna, samt den tankemodell som ligger till grund för undervisnings- och kompetensutvecklingsmodellen.

Skyldighet att upprätta plan för återgång i arbete

Information om ny skyldighet som träder i kraft från den 1 juli 2018

Därför är den nya dataskyddsförordningen viktig!

Film på 25 sekunder där Vesna Jovic, vd, SKL berättar varför den nya dataskyddsförordningen är så viktig.

Digital kompetensutveckling - om digital delaktighet

Offentliga Rummet, Västerås Medverkande: Sara Hansson, Projektledare digitalisering, Socialförvaltningen Rättviks kommun Gunilla Klingh, Verksamhetschef, Socialförvaltningen Rättviks kommun Britta Sandblom, Verkställande tjänsteperson, Föreningen sambruk Terese Raymond, Nationell koordinator för Digidelnätverket Samtalsledare: Anders Nordh, SKL

Styrning och ledning - Matematik

Bakgrund, arbetssätt och utgångspunkter för satsningen på styrning och ledning på matematik, samt målsättningar och arbetsmodellen med arbetande kommunnätverk.

Budgetdagen 2019

Överenskommelsen för standardiserade vårdförlopp

Mats Bojestig, om överenskommelsen om standardiserade vårdförlopp och hur det hänger ihop med kunskapsstyrning

Extern samverkan - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll i den externa samverkan, med fokus på samverkan med arbetsgivare. Du får bland annat se hur rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell samverkar med patienten, patientens arbetsgivare och håller ett trepartsmöte.

Intern samverkan och samordning - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll i den interna samverkan och samordningen. Du får lära dig mer om hur rehabiliteringskoordinatorn på olika sätt kan stötta den interna verksamheten och vårdpersonalen. Du får höra hur rehabiliteringskoordinatorer arbetar med intern samverkan på olika vårdenheter, bland annat vid rehabteammöte och tillsammans med läkare.

Digital kompetensutveckling - När blir digitaliseringen av kommunala tjänster lönsamma

Offentliga Rummet, Västerås.
Mer