Play video

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Nationella läkemedelslistan

Beställarnätverk Socialtjänst

Inför PPM mätning trycksår 2019

Trycksår - uppdaterat klassifikationssystem. Från och med våren 2019 utökas punktprevalensmätningen för trycksår med två nya kategorier. Ulrika Källman, Södra Älvsborgs Sjukhus och Eva Sving, Region Gävleborg beskriver de två nya kategorierna ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”.

Arbetstyngdsmätning inom socialtjänsten

Det är inte bara mängden ärenden som påverkar upplevelsen av belastning inom socialtjänsten. Faktorer som typen av ärende, medarbetarens erfarenhet och stödet från den närmsta chefen påverkar också hur arbetssituationen upplevs. Välkomna till den här webbsändningen där bland annat metoder som utvecklats i Göteborg och Jönköping tas upp. Vi tar även upp exempel från Halmstad där arbetstyngdsmätning använts inom funktionshinderområdet.

Kan en berättelse förändra världen?

Och kan en berättelse förändra vården? Så inledde Mark Levengood sin berättelse då han den 28 november gästade årets andra Lärandeforum Patientkontrakt. Under en timme tog Mark med de nästan ett hundra deltagarna på en inspirerande berättelseresa som sträckte sig från Finland, längs bottnen i Ålandshav och över till Sverige och den svenska vården, där Mark på nolltid fick sitt första jobb. Marks framträdande var starten på en temadag om hur kraften i en berörande berättelse kan utnyttjas för att sätta ytterligare fart på införandet av det arbetssätt som utgör stommen i konceptet patientkontrakt. Speltid: 62 min.

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Skyldighet att upprätta plan för återgång i arbete

Information om ny skyldighet som träder i kraft från den 1 juli 2018

Agenda för integration 27 november 2018

Webbsändning på temat integration och vad som krävs för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering utifrån SKL:s agenda för integration. I dagens avsnitt pratar vi exempelvis om språkombud på arbetsplatser, extratjänster och senaste nytt om gymnasielagen. Vi får också se ett filmat inslag från Mechelen och information om vad som händer i EU på migrationsområdet.

"Örat mot rälsen" -hur är digitaliseringsläget på landets skolor och förskolor?.mov

Effektivare inköp med e-handel

Beskriver fördelarna med e-handel i offentlig sektor med fokus på att göra e-beställningar i e-handelssystemet. Filmen kan användas som en introduktion i interna e-handelsutbildningar och för att förändra invanda mönster i organisationen, som frångår riktlinjerna för inköp. Filmen är generellt hållen och därför är det viktigt att ni kompletterar den med information om reglerna för upphandling och ramavtal, samt era egna rutiner för e-handel. Filmen är framtagen av SFTI (Single Face to Industry). SFTI drivs av SKL, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten för att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Patientkontrakt – Så lyckades ortopeden i Oskarshamn bygga sin kultur

I hela Sverige pågår ett kapacitetsbygge för att påbörja breddinförandet av patientkontrakt. Patientkontrakten ska öka och förbättra vårdens delaktighet, samordning, samverkan och tillgänglighet. För att lyckas är det avgörande hur vi arbetar med värderingarna i vardagen, så att vi förmår att skapa den kultur som andas och lever patientkontrakt i varje möte, varje person, varje gång. Några som lyckats är ortopedkliniken i Oskarshamn. I filmen berättar klinikchefen Dan Eriksson att framgångsnyckeln var att skifta perspektiv och ställa om verksamheten efter hur de själva skulle vilja ha det som patienter och kunder. – Det har tagit väldigt lång tid och varit många små steg som till slut format en vård som vi kunnat rita ner på ett sorts kontrakt. Och när man väl har gjort den mentala och kulturella omställningen blir det en naturlig del och då tänker man så i varje patientmöte.

Öppen förskola - Arena för språk och integration

Konceptet patientkontrakt och vad det innebär

Filmen ger en övergripande bild av vad Patientkontrakt är och att konceptet består av de fyra delarna Överenskommelse, Fast vårdkontakt, Överenskommen tid och Sammanhållen plan. Genom intervjuer och samtal med tre medarbetare på SKL förklarar den även hur Patientkontraktets sammanhållna plan relaterar till Min vårdplan i cancervården och sammanhållen individuell plan (SIP) inom psykiatrin och äldreomsorgen.

Framgångsfaktorer - Regional samverkan vid rekrytering av familjehem

Mats Bojestig om landsting och regioners system för kunskapsstyrning

Lena Micko hälsar förtroendevalda välkomna

SKL:s ordförande Lena Micko hälsar nyvalda och omvalda förtroendevalda välkomna till SKL och till ett spännande uppdrag.

Tre ansvarsområden i rehabiliteringsprocessen - webbutbildning

De tre olika stegen i sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen.
Mer