Populäraste
Senaste
Live kalender

No videos found

Heltidsresan: Arbetstider och lokala avtal

Socialtjänstens digitalisering - Informationssäkerhet

Effektivare inköp med e-handel

Beskriver fördelarna med e-handel i offentlig sektor med fokus på att göra e-beställningar i e-handelssystemet. Filmen kan användas som en introduktion i interna e-handelsutbildningar och för att förändra invanda mönster i organisationen, som frångår riktlinjerna för inköp. Filmen är generellt hållen och därför är det viktigt att ni kompletterar den med information om reglerna för upphandling och ramavtal, samt era egna rutiner för e-handel. Filmen är framtagen av SFTI (Single Face to Industry). SFTI drivs av SKL, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten för att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Frukostseminarium om Yrkeshögskolan

Stärkt uppföljning och analys

Varmt välkommen att delta i Öppet forum som denna gång handlar om hur vi kan jobba smart tillsamman kring uppföljning och analys. Vår väg till framgång börjar i patientens vardag, och analys av vårdens resultat är därför startpunkten i våra gemensamma insatser för jämlik vård. Med oss i studion finns Nationell samverkansgrupp för uppföljning och analys.

Ny överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Introduktion till funktion för koordinering - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen ger en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och till de tre ansvarsområdena individuellt stöd till patienten, intern samordning och samverkan, samt extern samverkan. Du får möta rehabiliteringskoordinator Hannele Björksell som beskriver hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till.

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen. Modellen har utvecklats under ett antal år och används i flera stadsdelar, och har även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Agenda för integration 23 oktober

Webbsändning på temat integration och vad som krävs för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering utifrån SKL:s agenda för integration. I dagens sändning får vi bland annat veta mer om bildstödsprojektet KomHIT Flykting, Stockholm stads arbete med partnerskap, senaste nytt om mottagandeutredningen och hemsidan vägen till jobben. Sändningen inkluderar även det filmade inslaget "hotelltalangerna" från Sveriges Television AB.

Den sociala barn- och ungdomsvården 23 oktober

Socialtjänstens digitalisering - vad säger juridiken?

Utbildningsdag om SIP

Program 09.00 – 10.00 Registrering, frukostbuffé 10.00 – 12.00 Information om SIP 12.00 – 13.00 Lunch 13.00 – 14.30 Prova på SIP 14.30 – 15.00 Fika 15.00 – 16.00 Workshops, hur gör vi för att föra kunskaperna vidare?

NIS - Sektor Hälso- och sjukvård

Hur innovativa är vi

Patientkontrakt – Så lyckades ortopeden i Oskarshamn bygga sin kultur

I hela Sverige pågår ett kapacitetsbygge för att påbörja breddinförandet av patientkontrakt. Patientkontrakten ska öka och förbättra vårdens delaktighet, samordning, samverkan och tillgänglighet. För att lyckas är det avgörande hur vi arbetar med värderingarna i vardagen, så att vi förmår att skapa den kultur som andas och lever patientkontrakt i varje möte, varje person, varje gång. Några som lyckats är ortopedkliniken i Oskarshamn. I filmen berättar klinikchefen Dan Eriksson att framgångsnyckeln var att skifta perspektiv och ställa om verksamheten efter hur de själva skulle vilja ha det som patienter och kunder. – Det har tagit väldigt lång tid och varit många små steg som till slut format en vård som vi kunnat rita ner på ett sorts kontrakt. Och när man väl har gjort den mentala och kulturella omställningen blir det en naturlig del och då tänker man så i varje patientmöte.

Lena Micko hälsar förtroendevalda välkomna

SKL:s ordförande Lena Micko hälsar nyvalda och omvalda förtroendevalda välkomna till SKL och till ett spännande uppdrag.

Verksamhetschefens perspektiv - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen belyser rehabiliteringskoordinering ur verksamhetschefens perspektiv, vilket uppdrag verksamhetschefen har inom funktion för koordinering och olika chefer ger exempel på hur de genomför uppdraget. Chefer och rehabiliteringskoordinatorer berättar om hur deras samarbete går till.

Intern samverkan och samordning - Att arbeta som rehabiliteringskoordinator

Filmen belyser rehabiliteringskoordinatorns roll i den interna samverkan och samordningen. Du får lära dig mer om hur rehabiliteringskoordinatorn på olika sätt kan stötta den interna verksamheten och vårdpersonalen. Du får höra hur rehabiliteringskoordinatorer arbetar med intern samverkan på olika vårdenheter, bland annat vid rehabteammöte och tillsammans med läkare.
Mer